Vilkår

Avtalen gjelder mellom MediaAgency as (heretter kalt MediaAgency), som leverandør av tjenesten, og deres firma (heretter kalt kunden), som abonnent. For all bruk, alt innhold og alt som leveres gjennom DigitalJulekalender.no. Kunden bindes av denne avtale og vilkårene ved gratis registrering eller kjøp av premium-tjeneste.

  1. Grunnleggende vilkår

1.1
Kunden plikter å oppgi riktig firmanavn, gyldig e-postadresse og telefonnummer.

1.2
Vedkommende som på vegne av kunden inngår denne avtalen må være juridisk ansvarlig til å inngå en slik avtale med MediaAgency. Ved å markere av «Jeg har lest og godtar Vilkårene» samtykker kunden at personen har kjøpsmyndighet.

1.3
Ved å akseptere vilkårene aksepterer kunden å binde seg til vilkårene i dette dokumentet. Når feltet «Jeg har lest og godtar Vilkårene» markeres inngås det en bindende avtale mellom MediaAgency og kunden.

1.4
Kunden er ansvarlig for å holde sin kontoinformasjon konfidensielt. Kunden skal varsle MediaAgency hvis sikkerhetsbrudd oppdages eller hvis kontoen er blitt kompromittert. Faller innloggingsinformasjon i feil hender må kunden oppdatere disse, kan ikke kunden endre dette selv må kundeservice hos MediaAgency kontaktes.

  1. Tjenesten og betaling

2.1

Tjenesten kommer i to versjoner, gratis og premium. Gratis løsningen gir kunden enkel tilgang. Premium er en betalt løsning som gir kunden tilgang til hele kontrollpanelet og alle muligheter.

2.2
Tjenesten er for bedrifter. Pris følger oppdatert liste på digitaljulekalender.no. Alle priser er eksklusive mva.
MediaAgency forbeholder seg retten til å endre de nevnte priser i perioden. Priser gjennom partnere kan variere.

2.3
Premium-versjon av tjenesten betales med faktura. For at premium skal forbli aktivert må faktura betales senest 1. desember i år.

Faktura sendes ut på e-post til den registrerte e-postadressen tilhørende kunden. Ønskes annen løsning må dette avtales med MediaAgency.

2.4

Dersom faktura ikke er betalt innen tidsfristen forbeholder MediaAgency seg retten til og slette kontoen og tilhørende tjenester umiddelbart.

 

2.5
Tjenesten er aktiv fra registreringsdato. Kunden har tilgang til sin konto i etterkant for uthenting av statistikk og annen informasjon. Avtalen gjelder så lenge kunden har tilgang til sin konto.

2.6
I august settes kontoen over til gratis-versjon og kunden må oppgradere til premium igjen for å få tilgang til data. Premium-versjon fornyes ikke automatisk ved utløp.

  1. Innhold i tjenesten

3.1
Tjenesten kan oppdateres og forandres uten forvarsel.

3.2

Bildene brukt på DigitalJulekalender.no er kjøpt fra Shutterstock.com.

3.3
Teknologien forbedres fortløpende, nye krav kommer til å gjøre det nødvendig med oppdateringer. Endringer er derfor nødvendige i fremtiden. MediaAgency og samarbeidspartnere har mulighet til å gjøre forbedringer og endringer av tjenesten til enhver tid.

3.4

MediaAgency bruker ekstern serverløsning som tilbyr den nødvendige maskinvare, programvare, nettverks-, lagringsteknologi og annen relatert teknologi som kreves for å kjøre tjenesten. MediaAgency kan ikke holdes ansvarlig for eksterne samarbeidspartnere.

  1. Bruk av løsningen

4.1
Kunden erkjenner at løsningen ikke brukes til formål som er ulovlig etter lov eller i strid med denne avtalens vilkår.

4.2
Kunden er ansvarlig for å utforme sluttbrukervilkår for Deltakere i løsningen som samsvarer med norsk lov og normer.

4.3
Kunden er ansvarlig for å levere premier og overholde forpliktelser i forbindelse med bruk av løsningen.

4.4
Kunden er ansvarlig for alt nødvendig utstyr for å bruke tjenesten samt kommunikasjons kostnader som følger av bruk av tjenesten.

4.5
Kunden aksepterer at løsningen, inkludert kundens innhold, kan overføres ukryptert over ulike servere, og endres for å følge tekniske krav for tilkobling til nettverk eller enheter.

4.6
Kontaktinformasjon i forbindelse med bruk av løsningen lagres på servere hos MediaAgency. MediaAgency vil ikke på noen måte bruke eller utnytte slike opplysninger.

 

  1. Lagring av data

5.1

Data angående din konto vil bli lagret så lenge din konto er aktiv hos DigitalJulekalender.no. Ved sletting av konto vil all data bli permanent slettet.

5.2

All brukerdata som blir samlet inn i løpet av kampanjeperioden blir automatisk slettet 1. august året etter aktivering. Kunden er selv ansvarlig for lagring av data utover dette.

 

  1. Kundens bruksrett

6.1
Kunden får med dette en begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar tilgang til løsningen.

MediaAgency og partnere beholder fulle rettigheter til løsningen herunder, men ikke begrenset til alle immaterielle rettigheter som opphavsrettigheter, design, forretningshemmeligheter, varemerker og domener relatert til løsningen og dokumentasjon.

MediaAgency har tilsvarende rettigheter til eventuelle endringer relatert til løsningen, uavhengig om dette er utført av MediaAgency eller tredjeparter.

6.2
Kunden kan ikke endre eller tilpasse tjenesten utover det som er mulig i kontrollpanelet. Skal endringer gjøres kan dette gjøres ved avtale med MediaAgency.

6.3
Kunden aksepterer at tjenesten ikke skal reprodusere, dupliseres, kopieres, selges eller lisensiere videre til andre aktører uten skriftlig tillatelse fra MediaAgency.

  1. Ansvarsfraskrivelse

7.1
Kunden er innforstått med og godtar at MediaAgency ikke kan holdes ansvarlig, verken direkte eller indirekte for noen skader eller tap som følge av tjenesten.

7.3
MediaAgency og partnere kan ikke garantere at tjenesten til enhver tid er uten typografiske feil og programmeringsfeil, sikker eller stabil. Tjenesten leveres som den er, uten noen form for garanti.
7.4
MediaAgency er kun en formidler av informasjon når kunden logger inn. MediaAgency kan ikke pålegges ansvar for handlinger, eller manglende handling av kunden.

MediaAgency kan fjerne innhold som er upassende for tjenesten eller bryter disse vilkårene.

7.5
Kunden er ansvarlig for at MediaAgency holdes utenfor alle tvister og krav fra kundens Deltakere via tjenesten.

7.6
MediaAgency skal ikke holdes ansvarlig ovenfor kunden i tilfelle informasjon kommer ut som følge av hacking eller lignende handlinger.

7.7
Løsningen kan inneholde eksterne linker, MediaAgency er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

7.8
MediaAgency er maksimalt ansvarlig for et begrenset beløp, likt det som er mottatt fra kunden det respektive år.

7.9

MediaAgency er ikke ansvarlig for at bruk av tjenesten gir ønsket resultat for kunden.

  1. Brudd på avtalens vilkår

8.1
Bryter kunden noen av vilkårene i denne avtalen kan MediaAgency holde kunden ansvarlig for tap, både økonomiske og ikke-økonomiske tap.

8.2
Unnlater MediaAgency å utøve eller håndheve enhver rett eller bestemmelse i vilkårene, utgjør ikke dette frafall av rett eller bestemmelse.

8.3

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Ved eventuelle tvister vil verneting være Oslo, Norge.

  1. Force Majeure

9.1
Dersom avtalens gjennomføring hindres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, kan partenes plikter stoppes i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.

  1. Endringer i vilkår

10.1
Kunden godtar at MediaAgency kan gjøre mindre og begrunnede endringer i avtalens vilkår, på bakgrunn av endringer i tjenesten. Endringer vil blir offentliggjort via tjenesten DigitalJulekalender.no, via e-post eller andre kommunikasjonsformer.